Chia sẽ để giúp website tồn tại. Xin cảm ơn!
Chịnh xã giao thư ký phục vụ nhiệt tình

Chịch là từ lóng ở Sài Gòn, nghĩa tương tự với Đụ, có từ lâu lắm rồi, trước những năm 1990 cơ. Nhưng người ta ít khi dùng từ “Chịch” lắm, thường là dùng “Đụ”. Đến nỗi lâu lắm rồi chưa nghe. Ko hiểu sao giới trẻ ngày nay lại rầm rộ lên vì từ CHỊCH này, lại còn CHỊCH XÃ GIAO nữa

CHỊCH = ĐỤ. Từ này là từ lóng xuất phát từ trong Nam lâu lắm rồi, ít ai xài lắm. Không hiểu sao ngày nay lại nở rộ bởi mồm mép của giới trẻ =))

Category:

, , , ,

Tags:

, , , ,

Website chỉ phục vụ cho người trên 69 tuổi xem và thư giãn. Vui lòng xem phim đúng lúc, đúng giờ và giữ sức khỏe để mai xem tiếp. NGHIÊM CẤM THỦ DÂM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!